Tekstboks: Keld er uddannet folkeskolelærer i  1970 fra Holbæk Seminarium med musik og matematik som liniefag og har siden været ansat på Vestre skole i Grindsted, indtil han pr 1. august 2007 gik på pension. 

Fra Grindsted Musikskoles start i 1977 var han også været ansat dér indtil 2007.
 
Keld komponerer mange sange og har bl. a. én med i den nye Højskolesangbog - nr. 328!
Keld TelénTekstboks: Yrsa er uddannet på Århus Musikkonservatorium i 1970 og 1973. Hun har musikpædagoguddannelsen og diplomeksamen i klaver. Yrsa underviste i musik på Grindsted Gymnasium indtil årsskiftet 2008/2009.
Tekstboks: Keld Rüssell Dam-Telén Født: 28. marts 1947

Vi blev gift i 27. juli 2002 på den første rigtige varme sommerdag.

Yrsa Dam-Telén

Født: 11. september 1946

Hovedsiden     Familien    Interesser    Kompositioner    Klaatu